Σύνδεση

  • Ειδικότητα :
  • Νεφρολόγος

  • Περιοχή :
  • Περίχωρα Θεσσαλονίκης

Κλείσε ραντεβού
Διαδικτυακά Τηλεφωνικά

Παντελεήμων  Βακιάνης

Νεφρολόγος

Σ.Τσακμάνη 30, Λαγκαδάς

Βακιάνης Παντελεήμων
 
Διευθυντής Μονάδος Τεχνητού Νεφρού
 
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου
 
Γενικός Αρχίατρος Ελληνικού Στρατού
 
Σπουδές - Ακαδημαϊκοί Τίτλοι   
 
1998:               Διδάκτορας  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης
 
1989-1994:      Ειδικότητα Νεφρολογίας, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο
 
1988-1989:      Ειδικότητα Νεφρολογίας, 424 ΓΣΝΕ   
 
1978-1984:      Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  Σχολή Επιστημών Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής ‘ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ’
 
1978-1984:      Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με το βαθμό ‘Ανθυπολοχαγός Υγειονομικού Ιατρός’
 
 
Ιατρική Προυπηρεσία
 
2005 - σήμερα    :   Ιδιωτικό νεφρολογικό ιατρείο   
 
2001 – σήμερα   :   Διευθυντής Μονάδος Τεχνητού Νεφρού 424 ΓΣΝΕ
 
2001 – σήμερα   :  Υπεύθυνος Β΄ Μ.Τ.Ν. ‘Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο’
 
2001 - 2002        :   Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Μ.Τ.Ν.  Γ.Ν. Παπαγεωργίου                                
 
2000 - 2001        :   Διευθυντής Στρατιωτικού Νοσοκομείου Σάμου
 
1997 - 2000        :   Διευθυντής Μονάδος Τεχνητού Νεφρού 424 ΓΣΝΕ
 
1995 - 1997        :   Τμηματάρχης Νεφρολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ
 
1993 - 2000        :   Υπεύθυνος Β΄ Μ.Τ.Ν. Γενικής Κλινικής ‘Γαληνός’
 
1993 - 1995        :   Διευθυντής Λοιμωδών 424 ΓΣΝΕ
 
1985 - 1986        :   Ιατρός Παθολογικής κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε 
 
                                         
Κλινική Εμπειρία     
 
- Παρακολούθηση 185 ασθενών υπό Τεχνητό Νεφρό στην κλινική ‘Γαληνός’ επί εννέα (9) συναπτά έτη.
 
- Παρακολούθηση 140 ασθενών υπό Τεχνητό Νεφρό στην κλινική Διαβαλκανικό Κέντρο’ επί έξι (6) συναπτά έτη μέχρι και σήμερα , παρακολούθηση ασθενών Παθολογικού και Νεφρολογικού Τμήματος με μηνιαίες εφημερίες (12) με μέσο αριθμό μηνιαίων εισαγωγών 20-22 και διενέργεια βιοψιών Νεφρού και λοιπών διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών , όπου κρίνεται απαραίτητο.
 
- Παρακολούθηση 23 ασθενών υπό Τεχνητό Νεφρό και επτά 7 ασθενών σε Περιτοναϊκή Κάθαρση  στο 424 ΓΣΝΕ επί εννέα έτη.
 
- Επίσης παρακολούθηση ετησίως 1200 ασθενών στα  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Κλινικής Νεφρολογίας, 150 νοσηλευόμενων ασθενών, 100 ασθενών σε επίπεδο συμβουλευτικής νεφρολογίας και διενέργεια 20 νεφρικών βιοψιών,  στο 424 ΓΣΝΕ επί δεκατετραετίας.

  • ΥΠΕΡΤΑΣΗ
  • ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
  • ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Συνεργαζόμενα ταμεία :

  • ΕΟΠΥΥ Συνταγογράφηση
  • ΙΔΙΩΤΙΚΑ Ραντεβού

Το Ιατρείο στον Χάρτη

Συμπτώματα Ασθενειών:

ενημερωθείτε για τα συμπτώματα διαφόρων ασθενειών Περισσότερα