Σύνδεση

Όροι Χρήσης

 • Η χρήση της ιστοσελίδας Ineedadoctor.gr πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο στη χρήση της ιστοσελίδας Ineedadoctor.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο μέλος. Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή, σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.

  Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή των όρων όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνείστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο e-mail info@ineedadoctor.gr ή στο τηλέφωνο 2310 263182.

 • Ο επισκέπτης - χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (Ineedadoctor.gr) υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά σημαίνει ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ό,τι περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Το Ineedadoctor.gr μπορεί ανά πάσα χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες - επισκέπτες υποχρεούνται κάθε φορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και σε περίπτωση που συνεχίζουν τη χρήση σημαίνει, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

 • Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του Ineedadoctor.grμε τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo Ineedadoctor.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει -συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές και προωθούνται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές και η χρήση από τον επισκέπτη διέπεται από τους κανόνες χρήσης του Ineedadoctor.grκαι γενικά την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του Ineedadoctor.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε τέτοια περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία δικαιωμάτων του Ineedadoctor.gr. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του Ineedadoctor.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου γενικά καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Ineedadoctor.gr χωρίς καμία αξίωση έναντι του Ineedadoctor.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Ineedadoctor.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Ineedadoctor.gr με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει ή καταστρέψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Ineedadoctor.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών μας προγραμματίζοντας ραντεβού με ιατρό, το οποίο δεν έχει σκοπό να τηρήσει. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο.

  Το Ineedadoctor.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την αποζημίωση του για κάθε βλάβη τουαπό την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Παρ’όλο που οι υπηρεσίες μας διατίθενται δωρεάν στο κοινό, τα οποιαδήποτε έξοδα για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες από τους συνεργαζόμενους ιατρούς που προβάλλονται στο Ineedadoctor.gr βαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες – ασθενείς και φέρουν μόνο οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη έναντι των συνεργαζόμενων ιατρών.

 • Μέσω του Ineedadoctor.gr κάποιος ασθενής μπορεί να κάνει αίτημα για ραντεβού με τον ιατρό. Η ευθύνη της αποδοχής του ραντεβού ανήκει αποκλειστικά στον ιατρό. Ακόμα το Ineedadoctor.gr δεν καθορίζει και δεν ευθύνεται για την τακτική, τις ιατρικές μεθόδους που θα ακολουθήσει ο ιατρός, ούτε μπορεί να επιβάλλει στο ιατρό να δεχτεί ένα ραντεβού. Επίσης το Ineedadoctor.gr δεν ορίζει συγκεκριμένο κόστος για την επίσκεψη, ούτε αν τηρεί ο ιατρός και πως τη σύμβαση που έχει με τον ΕΟΠΥΥ ή οποιοδήποτε άλλο φορέα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του γιατρού να ζητήσει από τον ασθενή να τον εξετάσει και ο ασθενής αναλόγως να κρίνει και να αποφασίσει.

 • Ο χρήστης – επισκέπτης είναι σε θέση να υποβάλει σχόλια και απόψεις σχετικά με τους ιατρούς που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Τα σχόλια αυτά οφείλει να υποβάλει μέσω email με σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Ο χρήστης – επισκέπτης φέρει προσωπικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικών σχολίων.

 • Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που προβάλλονται στο ιατρικό site- portal Ineedadoctor.gr, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία, κλινική εξέταση και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών ιατρών. Ο χρήστης – επισκέπτης δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο Ineedadoctor.gr ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και θεραπείας και ούτε αυτές αντικαθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αμελεί, αποφεύγει ή καθυστερεί στη λήψη ιατρικής συμβουλής από επαγγελματία αρμόδιο ιατρό εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που διάβασε στο Ineedadoctor.gr. Σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης, μην χρησιμοποιείτε το Ineedadoctor.gr. Καλέστε το 166 ή/και απευθυνθείτε άμεσα στον προσωπικό σας ιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο επείγον ιατρικό περιστατικό. Η χρήση πληροφοριών που παρέχονται στο Ineedadoctor.gr από εσάς, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Καμία δήλωση ή ανάρτηση στο Ineedadoctor.gr δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως άσκηση της ιατρικής ή παροχή ιατρικής φροντίδας. Εάν ο χρήστης – επισκέπτης βασιστεί σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από το Ineedadoctor.gr, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Το Ineedadoctor.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα κανενός ιατρού, σε καμία δεδομένη στιγμή. Το Ineedadoctor.gr, δεν φέρει καμία ευθύνη για ακυρώσεις ή ανεκπλήρωτες συναντήσεις (ραντεβού) με ιατρό ή οποιουδήποτε είδους ζημία προκύψει στον χρήστη – επισκέπτη από αυτές.

 • Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της ιστοσελίδας Ineedadoctor.gr, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη αυτής. Για τον λόγο αυτό, το Ineedadoctor.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Ineedadoctor.gr, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.

 • Το περιεχόμενο του Ineedadoctor.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό παρέχει η ιστοσελίδα,έχει μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών - χρηστών του. Το υλικό και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν είναι εξαντλητικές και δεν δύνανται να αντανακλούν και να περιλαμβάνουν και τις πιο πρόσφατες έρευνες σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το Ineedadoctor.gr δεν έχει την ευθύνη της επαλήθευσης των πληροφοριών αυτών και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

 • Τo Ineedadoctor.gr έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ιατρούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη στοιχεία και πληροφορίες, που έχουν προσβλητικό χαρακτήρα, θεωρούνται παράνομες ή ενοχλητικές ή δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Ineedadoctor.gr, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Ineedadoctor.gr μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

 • Καμιά πληροφορία η οποία παρέχεται στον επισκέπτη - χρήστη από το Ineedadoctor.gr και τις υπηρεσίες του, δε συνιστά εγγύηση ή υποχρέωση του Ineedadoctor.gr, εάν αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.

 • Η ιστοσελίδα Ineedadoctor.gr είναι πιθανό να περιέχει ιατρικά θέματα ή και θέματα υγείας με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης θεωρήσει τα θέματα αυτά προσβλητικά, καλείται να μην συνεχίσει τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Μετά την παρούσα επισήμανση κανένα από τα άνω θέματα δεν μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για τον επισκέπτη – χρήστη.M

 • Το Ineedadoctor.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρεια του Ineedadoctor.gr να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης - χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση το Ineedadoctor.gr δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Ineedadoctor.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις απόψεις των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Το Ineedadoctor.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους - παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Ineedadoctor.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το Ineedadoctor.gr δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του Ineedadoctor.gr, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Ineedadoctor.gr είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών - χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Με την εγγραφή μέλους στο Ineedadoctor.gr το site διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό το οποίο ανήκει σε τρίτες ιστοσελίδες ή συνεργαζόμενες εταιρίες καθώς επίσης και να εκτίθεται σε διαφημιστική επικοινωνία που φιλοξενείται στις ιστοσελίδες του Ineedadoctor.gr.

 • Το Ineedadoctor.grαναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη να καταβάλλει άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το Ineedadoctor.gr δεν φέρνει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το Ineedadoctor.gr μπορεί να προβεί σε αλλαγές που κατά την κρίση του θα βελτιώσουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

 • Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ineedadoctor.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού του τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Ineedadoctor.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Ineedadoctor.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ineedadoctor.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ιατρών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Ineedadoctor.gr.

 • Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (γιατρούς) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του Ineedadoctor.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του Ineedadoctor.gr θα διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

 • Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το Ineedadoctor.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο Ineedadoctor.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.

 • Οι πληροφορίες που φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο παρέχονται από τους ιατρούς είναι ακριβείς, αντικειμενικές και αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού και είναι σύμφωνες με το άρθρο 18 του κώδικα Δεοντολογίας καθώς αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στη διευκόλυνση των ασθενών στο κλείσιμο ραντεβού.

  Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών ή του Ineedadoctor.gr αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων και θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

  Με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής ιατρών και ασθενών, το Ineedadoctor.gr παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των ιατρών και δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το ύψος του κόστους ή τις παρεχόμενες από τους ιατρούς υπηρεσίες και τη σχετική τιμολόγηση, δεν προβαίνει σε διαφήμιση με κανέναν τρόπο απλώς αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας μέσω παροχής περαιτέρω δυνατοτήτων στους ασθενείς όλως ενδεικτικά διά της πληρέστερης και επαρκέστερης πληροφόρησης.

  Η προσωπική ιστοσελίδα ενός ιατρού θα συνεχίσει να προβάλλεται στις μηχανές αναζήτησης και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το Ineedadoctor.gr αναγράφοντας ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών με αποτέλεσμα ο επισκέπτης-χρήστης να είναι ενήμερος.

 • Η χρήση της ιστοσελίδας Ineedadoctor.gr, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί ότι δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην προχωρήσει στη χρήση της ιστοσελίδας Ineedadoctor.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας Ineedadoctor.gr από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συμπτώματα Ασθενειών:

ενημερωθείτε για τα συμπτώματα διαφόρων ασθενειών Περισσότερα